ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft dinsdag de organisatie van de Heineken Formula1 Dutch Grand Prix (DGP) de evenementenvergunningen verleend. Op 1 juni 2021 heeft DGP daarvoor aanvragen ingediend.


Bij de beoordeling van de aanvragen heeft gemeente Zandvoort de hulp- en veiligheidsdiensten om advies gevraagd. Naast deze adviezen heeft de ter inzage periode, van drie weken, geen nieuwe aandachtspunten opgeleverd, wel zijn er enkele verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord.

Burgemeester David Moolenburgh: “De komst van de Formule 1 belooft een groot spektakel te worden. Heel Zandvoort zal meeprofiteren van de extra aandacht en bezoekers die dit evenement met zich meebrengt. Om eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken is aan de organisator nadrukkelijk gevraagd aandacht besteden aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast.

De maatregelen staan beschreven in een uitgebreid mobiliteitsplan dat ten doel heeft om de bereikbaarheid van Zandvoort voor de bewoners en ondernemers en bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Inwoners dienen zich hierbij wel bewust te zijn dat de maatregelen niet kunnen voorkomen dat er verkeershinder zal zijn in Zandvoort op de dagen voorafgaand aan en tijdens het evenement.

De vergunning laat een mooi evenwicht zien tussen enerzijds maatregelen die genomen moeten worden en anderzijds de mogelijkheid om een groot toegankelijk en veilig evenement te organiseren.”

De beslissing op de vergunningsaanvraag voor de side-events Zandvoort Beyond wordt op korte termijn verwacht.