ZANDVOORT - Onderzoeksbureau Integis concludeert dat de correspondentie van voormalig wethouder Demmers met derde partijen over de planvorming Watertorenplein geen invloed heeft gehad op de ambtelijke toets en het collegebesluit van 17 mei 2017.

Het onderzoek werd op verzoek van de burgemeester uitgevoerd om te bepalen of de veelvuldige, onbekende correspondentie tussen oud wethouder Demmers en derde partijen beschadigingen heeft toegebracht aan het besluitvormingsproces plankeuze Watertorenplein.

De leden van het college hebben terugkijkend ook een eigen afweging gemaakt bij de beantwoording van de vraag of zij bij het nemen van het besluit van 17 mei door de genoemde correspondentie beïnvloed zijn. Dat is niet het geval.

De eigen afweging van het college gecombineerd met de conclusie van het onderzoeksbureau maakt dat het college blijft bij haar besluit van 17 mei 2017.

In het onderzoeksrapport wordt verder gesteld dat de gemeenteraad zelf moet oordelen of haar besluit is beïnvloed door de onderzochte correspondentie tussen oud wethouder Demmers en derde partijen.

Voordat het besluit uit de spreekwoordelijke vriezer kan worden gehaald moet de gemeenteraad zich dan ook eerst uitspreken of, en in hoeverre zij vinden dat de genoemde correspondentie invloed heeft gehad op haar besluit van 28 juni 2017.