ZANDVOORT - Om de parkeersituatie in Zandvoort te verbeteren werkt de gemeente aan een nieuw parkeerbeleid. De huidige regelingen (belanghebbendenvergunningen, parkeerapparatuurplaatsvergunning, bewonersparkeren en tijdelijke zomerregeling) verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een parkeerregeling waarbij vergunninghouders en betalende bezoekers gebruikmaken van dezelfde parkeerplaatsen.


Brief
Vanaf 19 augustus valt er op de deurmat van elk huishouden een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. De gemeente wil graag weten welke mening inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben over het toekomstig parkeerbeleid in Zandvoort. Hoe wordt bijvoorbeeld gedacht over waar het nieuwe parkeerbeleid moet gaan gelden: in heel Zandvoort, ook in Bentveld of in een veel kleiner gebied? Moet het mogelijk worden om met je parkeervergunning overal in Zandvoort te kunnen parkeren? En kunnen dag- en verblijfstoeristen gestimuleerd worden aan de rand van Zandvoort te parkeren door hier lagere parkeertarieven te hanteren?

De resultaten worden gebruikt bij het maken van een nieuwe parkeerbeleid dat vanaf 2022 zal worden uitgerold.