ZANDVOORT - Het Actieplan Zandvoort zorgt ervoor dat het centrum mooier en fijner wordt. Extra plantenbakken, graffiti verwijderd en meer! Dit zijn acties om het centrum mooier te maken.


In de eerste week van dit jaar heeft Spaarnelanden in het centrum extra plantenbakken en een kerstboom geplaatst, zo’n 50 borden weggehaald en stickers, wildplak en graffiti van lantaarnpalen en elektriciteitskasten en andere objecten verwijderd. Om de Kerksteeg meer op te laten vallen worden de hekjes binnenkort blauw gespoten. In samenwerking met ondernemers op het Gasthuisplein is sfeerverlichting aangebracht.

Schouw

De gemeente, ondernemers, ondernemersmanager en Spaarnelanden hebben gezamenlijk een schouw gelopen. Het doel hiervan is om de uitstraling te verbeteren. Tijdens deze schouw zijn op vijf thema’s verbeterpunten geïnventariseerd: groen, openbare ruimte, wildplak, afval, gevels en panden. De komende periode werken gemeente en ondernemers verder aan het uitvoeren en monitoren van de verbeterpunten.

Actieplan centrum

Een jaarlijkse schouw is een van de acties uit het Actieplan Zandvoort centrum. Gemeente, ondernemers en de ondernemersmanager voeren samen dit Actieplan uit om het centrum te verbeteren. Het doel is een levendig en bruisend centrum dat het hele jaar door aantrekkelijk is. Speerpunten zijn het verlevendigen van het centrum, het verbeteren van de uitstraling, gastvrijheid en gastheerschap en hulp bij leegstand.