ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort en Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) zetten samen de schouders onder de versterking van het vestigings- en investeringsklimaat van Zandvoort. Met een intentieverklaring is de eerste stap gezet naar een meer professionele, duurzame en sterke samenwerking. Deze intentieverklaring is op dinsdagmiddag 9 februari getekend.

Wethouder Ellen Verheij: “We hebben de samen de ambitie om een sterk vestigings- en investeringsklimaat te realiseren. Niet alleen voor het seizoen, maar het hele jaar rond.”

OBZ-voorzitter Dick Hulsebosch: “De gemeente en OBZ hebben daarbij wel ieder een eigen rol waarbij we een ondernemersmanager inzetten om op strategisch-tactisch niveau en als verbindende schakel met ons te werken aan de uitvoering van de samenwerking.”

Voor 2021 is het primaire beoogde resultaat om de samenwerking te versterken en te professionaliseren, de betrokkenheid vanuit economische partijen te vergroten en vanuit daar samen bij te dragen aan:
- Het herstel van de lokale economie.
- Verbeteringen omtrent ruimtelijke ordening door te voeren.
- Het gebruik van de zakelijke markt te stimuleren.

Intentie voor langdurige samenwerking in convenant 2022 - 2025
De samenwerking geldt voor 1 jaar. OBZ en gemeente hebben de intentie om een langdurige en professionele publiek-private samenwerking aan te gaan. Dit doen ze vanaf 2022 in de vorm van een vierjarig convenant. Dit convenant wordt in 2021 opgesteld.

Aanstelling ondernemersmanager Janneke den Ouden
OBZ stelt een ondernemersmanager aan die helpt om de ambities waar te maken. Deze draagt op inspirerende en doortastende wijze zorg voor de uitvoering van de economisch actiepunten 2021.

De ondernemersmanager werkt in opdracht van OBZ en in het verlengde daarvan met de gemeente Zandvoort aan de uitvoering van de publiek-private samenwerking. Op verzoek van OBZ en gemeente Zandvoort zal Janneke den Ouden, de kwartiermaker van 2020, de positie van ondernemersmanager voor 2021 vervullen. Janneke heeft in een korte periode veel vertrouwen gekregen van de ondernemersverenigingen en de gemeente.