ZANDVOORT - Zandvoort is aantrekkelijk én gastvrij. Bezoekers worden met open armen ontvangen. Voor de gemeente is het belangrijk de balans tussen wonen, werken en toerisme te behouden. Om dat te realiseren houdt de gemeente sinds 2019 verscherpt toezicht op het naleven van regelgeving rond toeristisch verhuur.


Wat zijn de regels?

Bij particulier toeristisch verhuur verhuurt de hoofdbewoner zijn volledige woning of appartement aan toeristen. Dat mag per kalenderjaar maximaal 120 dagen. De verhuurder is de hoofdbewoner, staat ingeschreven bij de gemeente Zandvoort en woont de rest van het jaar zelf in de woning. De verhuurder is verplicht om toeristenbelasting af te dragen voor elke betaalde overnachting.

Verantwoordelijkheden
Een verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten en moet overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag van huurders voorkomen. Buren mogen de verhuurder er op aanspreken als zij (vaker) hinder ervaren van de verhuur.

De gemeente handhaaft streng op het niet nakomen van de regels. Bij overtreding kan er direct een boete worden opgelegd, tot maximaal 20.000 euro.

Melding
Er geldt een meldingsplicht voor verhuurders die hun woning verhuren aan toeristen. De melding is eenmalig en gaat via de Omgevingsdienst IJmond. Meer informatie en de link om u te melden vindt u op www.odijmond.nl/toeristischverhuur.