ZANDVOORT - Woningcorporatie Pré Wonen, Huurders Platform Zandvoort en gemeente Zandvoort hebben dinsdag 5 juli 2022 de prestatieafspraken ondertekend. Samen werken we aan vitale wijken.


Prestatieafspraken zijn afspraken over huisvesting in Zandvoort. Ze gaan over bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen, het verkorten van de wachttijd en het betaalbaar houden van woningen. De drie partijen zetten zich ook in voor het beschikbaar houden van woningen voor jongeren en senioren.

Duurzamer

Woningen zullen worden verduurzaamd door onder andere de woningen met de slechtste energielabels te verbeteren. Het plaatsen van zonnepanelen vallen ook onder de afspraken.

Stevige opgave

Wethouder Gert-Jan Bluijs: “We staan met elkaar voor een stevige opgave. We willen met elkaar de wachttijd voor een sociale huurwoning terugbrengen. De komende jaren ligt het accent daarom op nieuwbouw en het beter benutten van de woningvoorraad. Hiervoor hebben wij onder andere concrete afspraken gemaakt over een aantal nieuwbouwlocaties in Zandvoort. Ook het verduurzamen van de woningen staat hoog op de agenda. Voor het realiseren van de afspraken werken wij samen.”