ZANDVOORT - De gemeenteraad had er geen moeite mee om ja te zeggen tegen de behandeling van het burgerinitiatief Hekken tegen hertenoverlast, ingediend door de heer Van der Sloot en mevrouw Steenbergen, zodat er in juni dit jaar een besluit over kan vallen. 

Ingestemd werd ook met het toetreden van Zandvoort tot de Omgevingsdienst IJmond en met het bestemmingsplan Zandvoort-Zuid, zij het na enige discussie over bebouwingsmogelijkheden op het Ir. Friedhoffplein en de wijziging van de bestemming van het gasstation aan de Tolweg.

Meer discussie gaf de vaststelling van de kaders voor de bouwplannen voor het Watertorenplein. De VVD vond het vreemd dat die plannen al binnen moesten zijn voordat de raad over de kaders had besloten. De Ouderenpartij Zandvoort wilde betere financiële garanties en gaf ook aan dat de gemeente zich te afhankelijk maakte van de eigenaar van de Watertoren. Beide partijen stemden tegen het voorstel, dat wel werd aangenomen. Wordt vervolgd in juni.

Raadsbreed waren er zorgen over de aanpak van regionale mobiliteitsproblematiek. Enige jaren terug was daar een samenwerkingsverband tussen Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort voor opgericht, en was er een fonds gevormd.

Maar met weinig resultaat tot nu, vond de raad. Het zat de raad ook dwars dat een voor Zandvoort belangrijk project op de lange baan werd geschoven, omdat andere gemeenten dat niet willen. Daarom werd deze opvatting geformuleerd:

  • de Zandvoortse raad maakt zich ernstig zorgen over de voortgang in de Gemeenschappelijke regeling;

  • het is zaak prioriteit te leggen bij de grote projecten die er toe doen (waaronder de aansluiting Westelijke randweg-Zeeweg; het budget voor de verkennende tracéstudie daarvan moet gehandhaafd blijven);

  • samenwerken in een Gemeenschappelijke regeling betekent ook commitment aan het gezamenlijke doel;

  • als er in de komende periode niets verandert, vraagt de raad zich ernstig af wat de meerwaarde is van de Gemeenschappelijke regeling.

Deze opvatting kreeg brede steun. Alleen Sociaal Zandvoort was tegen, maar deze partij was altijd al een tegenstander van het regionale fonds geweest en bleef dat ook nu.