ZANDVOORT - Het Eneco Luchterduinen Fonds keert nog een keer geld uit voor duurzame initiatieven in Zandvoort. U kunt zich nog tot 31 december 2022 aanmelden om mee te doen aan de verkiezing.


Het Eneco Luchterduinen Fonds is in het leven geroepen door energiebedrijf Eneco na de aanleg van het windmolenpark Luchterduinen op zee. Dit fonds:

- draagt een steentje bij aan het verduurzamen van het kustgebied van Zandvoort, Noordwijk, Bloemendaal en Katwijk.
- geeft geld aan projecten en initiatieven die hieraan bijdragen.

Kinderboerderij

Zo heeft kinderboerderij De Dierenhoeve in Noordwijkerhout vorig jaar bijna € 30.000 uit het fonds ontvangen voor een groen dak.

Het fonds wil helpen de kustbeleving voor bewoners en toeristen op een duurzame manier te versterken. Daarom wordt iedere twee jaar een verkiezing georganiseerd voor duurzame projecten van bewoners en ondernemers uit de buurt.

Laatste grote eindronde

De winnaars ontvangen een bijdrage uit het Eneco Luchterduinen Fonds op basis van de fondscriteria. In 2022-2023 wordt een laatste grote eindronde georganiseerd om het resterende bedrag te verdelen. De verdeling is waarschijnlijk als volgt: Zandvoort 1/3, Noordwijk 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6.

Meld u aan

Hebt u een goed initiatief? Meld u zich dan aan. Initiatieven kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend via info@enecoluchterduinenfonds.nl.

Uiterlijk april 2023 worden de winnaars bekend gemaakt. Meer informatie over ander andere fondscriteria vindt u op de website van Eneco over het Luchterduinenfonds