ZANDVOORT - De gemeente en de diverse betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt over de grondtransacties die nodig zijn om de nieuwbouw op het Raadhuisplein en de renovatie van het naastgelegen pand te kunnen realiseren. Na afronding van de grond aan- en verkopen kan de ontwikkeling worden uitgevoerd door projectontwikkelaar L.J. Rinkel B.V.

Het Raadhuisplein is beeldbepalend voor het centrum. Door de verbindende schakel en centrale plek van het plein in het Zandvoortse centrum was er bij de gemeente en de projectontwikkelaar al langere tijd de wens om uitvoering te geven aan de ontwikkeling op deze locatie.

De nieuwe bebouwing maakt de bestaande bouw aan het Raadhuisplein “af”. De projectontwikkelaar heeft een aantal voorstellen laten ontwikkelen door een architect. Gekozen is voor een ingetogen architectuur om het gemeentehuis als solitair gebouw te accentueren.

Verantwoordelijk wethouder Michel Demmers: “Ik ben erg enthousiast over dit plan dat allure uitstraalt op een plek die bepalend is voor ons centrum. Dit plan geeft samenhang aan het beeld van het centrum van Zandvoort. Het Raadhuisplein wordt eindelijk afgerond”.

Als alles volgens planning verloopt kan eind 2017 met de bouw gestart worden.