ZANDVOORT - Bomen op de begraafplaats in Zandvoort worden vanaf eind november gesnoeid en onderhouden. Na een boomveiligheidscontrole afgelopen zomer bleek dat een deel van de bomen op de begraafplaats een onderhoudsbeurt nodig heeft. Deze bomen zijn te herkennen aan het rood-witte lintje dat om de boom is gebonden. Het onderhoud op de begraafplaats duurt een aantal weken en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.


Boomveiligheidscontrole

De 6.500 gemeentelijke bomen in de gemeente Zandvoort krijgen elke vijf jaar een boomveiligheidscontrole. Spaarnelanden controleert alle bomen dan op hun vitaliteit, veiligheid en gezondheid. Deze controles zijn belangrijk, want ogenschijnlijk gezonde bomen kunnen toch schade hebben die op het eerste oog niet zichtbaar is. Dan is er bijvoorbeeld bij een storm een groter risico dat zo’n boom omwaait. Als er uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat bomen extra onderhoud nodig hebben of gekapt moeten worden, dan wordt dit na de controle ingepland en uitgevoerd.

Particuliere bomen

Inwoners van gemeente Zandvoort zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van particuliere bomen. Wanneer zij (nood)kapvergunningen voor bomen op eigen grondgebied willen aanvragen, kan dat bij de gemeente Zandvoort.