ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft toestemming verleend voor het afsluiten van de Haltestraat in het zomerseizoen. Dit betekent dat de Haltestraat vanaf maandag 27 juni tot en met zondag 25 september dagelijks vanaf 17.00 uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Zandvoort geëxperimenteerd met het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat voor fiets- en gemotoriseerd verkeer om de horeca tijdens de Coronacrisis meer terrasruimte te geven. De Haltestraat was toen op verschillende dagen en tijdstippen (met name in de avonduren) alleen toegankelijk voor voetgangers.

Uit ervaring is gebleken dat de afsluiting bijdraagt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van het gebied, het versterken van de sfeer in het centrum en het verbeteren van de (verkeers)veiligheid. Uit een enquête bleek dat het merendeel van de ondernemers, bewoners en bezoekers de afsluiting van de Haltestraat als positief hebben ervaren.

Er is meer sfeer in de Haltestraat wat de (avond)horeca ten goede komt. De afsluiting van de Haltestraat levert een positieve bijdrage aan Zandvoort als toeristische badplaats en heeft ook een positief effect op de lokale economie van Zandvoort.

Veilig en gastvrij centrum
Om het centrum ook in de toekomst levendig en vitaal te houden, heeft de gemeente de afgelopen periode in overleg met bewoners en ondernemers onderzocht of de afsluiting in het zomerseizoen van 2022 gecontinueerd kan worden. Er zijn de afgelopen periode verschillende bewoners- en ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Op 24 mei heeft het college een besluit genomen.

Afsluiting van de Haltestraat

De Haltestraat wordt vanaf maandag 27 juni tot en met zondag 25 september 2022 tussen 17:00 en 02:00 gesloten voor gemotoriseerd verkeer. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Haltestraat wel met de fiets bereikbaar. De afsluiting wordt op een professionele wijze georganiseerd met passende (verkeers)maatregelen, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de bereikbaarheid van de omliggende straten en de verkeerscirculatie van het centrum.

Er is gekozen voor een fysieke afsluiting met een verplaatsbaar hekwerk dat bij de drie hoofdentrees wordt geplaatst. Winkels en horeca zijn nog wel per fiets bereikbaar, fietsers zijn te gast.Er wordt gezorgd voor een aantrekkelijkere en verbeterde uitstraling ten opzichte van vorige jaren.

Op piektijden wijzen verkeersregelaars de bezoekers vriendelijk op de afsluiting. Handhaving houdt toezicht op het inrijdverbod. Tijdens drukke dagen en evenementen worden evenementenhekken bij de entrees van de Haltestaat geplaatst. Om de verkeerscirculatie van het centrum structureel te verbeteren, wordt de rijrichting van de Koningsstraat en de Kleine Krocht omgedraaid. Ook worden er een aantal aanvullende maatregelen genomen om de (verkeers)veiligheid in de Haltestaat en de omliggende straten te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van (brom)fietsparkeerplaatsen en het plaatsen van een verkeerspiegel.