ZANDVOORT - Handhavers voelen zich veiliger door het gebruik van bodycams en merken dat de inzet een preventief en de-escalerend effect heeft. Dat blijkt uit een onderzoek onder handhavers die van de bodycams gebruikmaken. Toch vinden er ondanks de inzet van de camera’s nog steeds veel incidenten plaats.


Sinds 1 oktober 2020 dragen Zandvoortse handhavers een camera op het uniform die beelden vast kan leggen als zij zich bedreigd voelen. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben handhavers 14 keer gebruik gemaakt van de bodycam bij een incident. Eén keer ging het om een aanhouding die met geweld gepaard ging.

Stand-by
De bodycam staat continu op stand-by en filmt alles, maar deze beelden worden alleen opgeslagen nadat de handhaver op de opnameknop drukt. Ook de beelden die vlak voor het starten van de opname gemaakt zijn, worden bewaard. De handhaver kan de gemaakte opnames niet zelf verwijderen.

Privacy
Bij het gebruik van bodycams worden hoge eisen gesteld aan de bescherming van de privacy van handhavers en inwoners. Zo worden alle opnames versleuteld opgeslagen en kunnen alleen bevoegde personen bij de beelden. Na 28 dagen worden de beelden automatisch verwijderd en vernietigd, tenzij er volgens de wet een geldige reden is om dat niet te doen. Als er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, dan kan de politie de beelden opeisen.