ZANDVOORT - Herten zorgen regelmatig voor overlast en gevaarlijke situaties in ons dorp. Samen met de beheerders van de Amsterdamse Waterleidingduinen proberen we te voorkomen dat er herten naar het dorp komen.

Als u wilt kunt u ook meehelpen. Onlangs is een proef gestart om te voorkomen dat de herten het duin uitgaan. Langs het fietspad bij de Zeereep, via de strandopgang Nieuwduinen naar het strand, is een tijdelijk hek van ongeveer 350 meter lang geplaatst. Door het hek moeten de damherten een grotere afstand over het strand afleggen om naar het dorp te lopen. Onderdeel van de proef is om door het uitlaten van honden in dit gebied de herten te verstoren en te zorgen dat ze niet het duin uitgaan. De eerste resultaten zijn positief.

Heeft u een hond en wilt u ook meehelpen? U bent van harte welkom om vooral rond zonsondergang, tussen 16 en 21 uur, uw hond uit te laten in dit gebied. Bekijk hier het kaartje. Wilt u er dan wel voor zorgen dat uw hond is aangelijnd, zodat ze niet achter de herten aan gaan rennen.

Om de populatie damherten meer in balans te brengen met wat de natuur en omgeving in deze regio aan kan, is een damhertenbeheerplan opgesteld. De beheerders in de regio tussen IJmuiden en Den Haag voeren dit gezamenlijk uit.