ZANDVOORT - De gemeente wil de wijk Nieuw Noord mooier maken. Bijvoorbeeld door meer groen aan te brengen en meer eenheid in het straatmeubilair. Ook willen we de wateroverlast grondig aanpakken. Woont u in Nieuw Noord en heeft u wensen of slimme ideeën? Laat het ons weten!


De gemeente gaat het riool in de wijk vervangen. Hierbij gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten anders in te richten en de wijk een fijnere plek te maken om te wonen.

Praat mee! Praat mee over de herinrichting. De gemeente vindt de wensen en ideeën van wijkbewoners belangrijk. U kunt deze daarom tot en met 30 juni 2021 aan ons doorgeven via de website. In juli 2021 maken wij een overzicht van de wensen en ideeën die we hebben ontvangen. Waar mogelijk verwerken wij deze in de plannen.

Naast bewoners betrekt de gemeente ook andere partijen, zoals Pré Wonen en Spaarnelanden. Zo kunnen we allerlei onderdelen tegelijk aanpakken en maken we Nieuw Noord met elkaar een prettige en veilige plek om te wonen.

Kijk voor meer informatie over de plannen op de webpagina over Herinrichting openbare ruimte Nieuw Noord - Zandvoort.

Op de tekening is een nieuwe groenstrook te zien aan de zuidzijde van de Celsiusstraat. De rijbaan van de Celsiusstraat is nu gelijk aan de rijbaan van de Flemingstraat. De rijbaan wordt bestraat in rode, gebakken klinkers. Het parkeren gaat op grastegels (half verhard), zodat de wijk meer water aankan.