ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft toestemming verleend voor het afsluiten van de Haltestraat in het zomerseizoen. Dit betekent dat de Haltestraat vanaf vrijdag 30 juni tot en met zondag 10 september dagelijks vanaf 17.00 uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeente heeft in de afgelopen jaren en tijdens de coronacrisis, in overleg met ondernemers en bewoners geëxperimenteerd met het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat voor gemotoriseerd verkeer. Reden hiervoor was om de horeca in de Haltestraat tijdens de Coronacrisis meer ruimte te geven om te kunnen exploiteren. De Haltestraat was op verschillende dagen en tijdstippen (met name in de avonduren) afgesloten. De afsluiting van de Haltestraat levert een positieve bijdrage aan Zandvoort als toeristische badplaats en heeft ook een positief effect op de lokale economie van Zandvoort.

Veilig en gastvrij centrum
Het tijdelijk afsluiten van de Haltestraat met hekken is daarentegen geen toekomstbestendige oplossing. Daarom werkt de gemeente er momenteel aan om de zomerafsluiting een structureel en toekomstbestendig karakter te geven. Dit zal helaas pas in 2024 technisch uitgevoerd kunnen worden. Tot die tijd wordt de tijdelijke afsluiting met hekken gecontinueerd.

Afsluiting van de Haltestraat in 2023
In 2023 wordt de Haltestraat dagelijks afgesloten vanaf vrijdag 30 juni 2023 tot en met zondag 10 september 2023 van 17.00 tot 2.00 uur. De afsluiting wordt op een professionele wijze georganiseerd met passende verkeersmaatregelen, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de bereikbaarheid van de omliggende straten en de verkeerscirculatie van het centrum. Er is gekozen voor een fysieke afsluiting met een verplaatsbaar hekwerk dat bij de hoofdentrees wordt geplaatst. Zowel de winkels, horeca als de woningen zijn per fiets bereikbaar. De fietsers zijn te gast. Er worden verkeersregelaars ingehuurd om de Haltestraat af te sluiten met een verplaatsbaar hekwerk en ’s nachts ook weer te heropenen. De verkeersregelaars zullen op piektijden de bezoekers vriendelijk wijzen op de afsluiting.