ZANDVOORT - In Zandvoort telt iedereen mee en streven we ernaar dat iedereen ook mee kan doen. Meedoen in de samenleving, door werk, re-integratie, opleiding of vrijwilligerswerk, is belangrijk.

De gemeente wil zoveel mogelijk mensen helpen een betaalde baan te vinden. Of als dat (nog) niet mogelijk is op een andere manier te laten participeren, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De gemeente Zandvoort gaat daarom mensen met een bijstandsuitkering per brief benaderen. De gemeente wil samen met mensen met een bijstandsuitkering onderzoeken waar hun kansen, mogelijkheden en ambities liggen.

‘Ik doe mee!’ start 8 mei 2017

Iedereen met een uitkering ontvangt vanaf 8 mei 2017 een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Niet iedereen tegelijk, maar in de komende 18 maanden moet iedereen een uitnodiging hebben ontvangen. Het gaat om een gesprek met een klant, een klantmanager van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid en eventueel, een begeleider van de klant. De klantmanager wil mensen met een bijstandsuitkering stimuleren samen te onderzoeken wat hun mogelijkheden, kansen en ambities zijn. Het hoogste doel is betaald werk te vinden. Een baan betekent dat mensen financieel zelfredzaam zijn, zichzelf verder kunnen ontwikkelen en een netwerk kunnen opbouwen. Lukt een betaalde baan niet dan zijn er in de stad andere mogelijkheden, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtinitiatieven, lokale verenigingen en diverse instellingen die mensen kansen bieden mee te doen! De gemeente Zandvoort werkt in dit traject nauw samen met partners in de stad als Paswerk, Dock Agros e.a.