ZANDVOORT - Vanaf dinsdag 27 februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus.

Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor eventuele onroerende zaakbelasting afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele overige belastingen. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kan maken.

Op www.gbkz.nl vindt u een antwoord op veel gestelde vragen. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met GBKZ. De contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag vermeld.