ZANDVOORT - Woensdag 11 april is er een informele bijeenkomst onder leiding van de informateur de heer M. van Dam over de verkenningsfase en voorstel vervolg informatieproces Zandvoort.

De gemeenteraad van Zandvoort heeft voor de 1e fase van het informatieproces de opdracht gegeven te verkennen of het mogelijk is te komen tot een breed gedragen raadsprogramma als grondslag voor een te vormen college. Voor deze verkenning zijn de verkiezingsprogramma’s bekeken, is achterliggende documentatie bestudeerd en zijn met alle fracties gesprekken gevoerd. De resultaten van deze verkenning zijn in een rapport uitgelegd. Het voorstel van de informateur is in de slotparagraaf samengevat.

De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Deze avond wordt niet live uitgezonden.

Bekijk naar het rapport.