ZANDVOORT - Woensdag 13 februari a.s. is er een vervolgbijeenkomst over de geplande herinrichting van de boulevard. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het concept schetsontwerp van de boulevard Paulus Loot en De Favauge. Graag gaan we deze avond op basis van het schetsontwerp met u in gesprek en horen wij wat u vindt van het ontwerp.

Inleiding
In de eerste bijeenkomsten over de boulevard (voor de zomer van 2018) heeft de gemeente veel informatie opgehaald over wat bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden belangrijk vinden met de focus op de boulevard Paulus Loot. Daarna zijn er vervolgsessies gehouden over verkeer en strandafgangen mede gericht op de boulevard De Favauge. Deze gesprekken zijn in kleiner gezelschap gevoerd met onder meer de Fietsersbond, het Hoogheemraadschap en vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners.

Herinrichting boulevard in drie fasen
De boulevard wordt in drie fasen heringericht. Eerst Boulevard Paulus Loot, dan Boulevard De Favauge en als laatste Boulevard Barnaart Noord en Zuid. Voor de eerste twee fasen heeft Bosch Slabbers Landschapsarchitecten samen met adviesburo Stipo, op basis van wensen en ideeën van betrokkenen en belanghebbenden, een concept schetsontwerp gemaakt. De planning is ambitieus, want eind 2019 wil de gemeente starten met de werkzaamheden aan Boulevard Paulus Loot.

Boulevard vooruitlopend op de herinrichting al een aantrekkelijkere plek
De herinrichting van het middengedeelte van de boulevard duurt nog wel even. Bosch Slabbers en Stipo hebben in oktober vorig jaar samen met inwoners en ondernemers gekeken hoe de boulevard vooruitlopend op de herinrichting al een aantrekkelijkere plek wordt. Bijvoorbeeld door minder borden of een (extra) marktje voor meer levendigheid. Deze ideeën worden verder uitgewerkt door het Badplaatsgilde. Dat bestaat uit ondernemers en inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Wilt u zich ook aanmelden, dat kan via onderstaande contactgegevens. Komende periode bekijkt de gemeente samen met Stipo en het Badplaatsgilde welke maatregelen al kunnen worden genomen, in lijn met het ontwerp en uiteraard de ideeën van het Badplaatsgilde.

Waar en wanneer?
U bent van harte welkom op woensdag 13 februari in De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1. De inloopbijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur (zaal open vanaf 18.30 uur). Het schetsontwerp wordt op twee momenten gepresenteerd; om 19.00 uur en om 20.00 uur. U kunt tijdens de bijeenkomst aan thematafels in gesprek over het ontwerp en via een reactieformulier reageren.

Aanmelden? Ja graag!
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via brichel@haarlem.nl. Bent u verhinderd en wilt u op de hoogte gehouden worden van het project? Mail uw emailadres onder vermelding van Boulevard Zandvoort naar brichel@haarlem.nl.