ZANDVOORT - De jeugdraad van Zandvoort debatteert vrijdag 13 december om 11.00 uur in de Zandvoortse raadzaal. Het debat is de afsluiting van het jaarlijks terugkerende project Jeugd en Politiek. Alle Zandvoortse scholen doen mee aan dit project voor leerlingen uit groep 8. De bedoeling van het project is om kinderen op een interactieve manier te betrekken bij de lokale -en landelijke politiek.


De jeugdraad wordt gevormd door twee leerlingen uit groep 8 van elke basisschool. De jeugdraad debatteert over drie voorstellen die zijn aangedragen door de scholen.

Burgemeester David Moolenburgh zit de jeugdraad voor en wordt bijgestaan door de griffier. Ook de overige wethouders zijn aanwezig bij het debat.

Er zijn drie onderwerpen uitgekozen waar de leerlingen met elkaar over in debat gaan:

  1. Oranje Nassauschool: Het beschikbaar gestelde bedrag schenken aan het Joods Namenmonument en iemand van het Joods Namenmonument vragen om een les te geven over de geschiedenis van het Jodendom in Zandvoort.
  2. Hannie Schaftschool: Het beschikbaar gestelde bedrag te gebruiken voor aanschaf sportmateriaal voor op de schoolpleinen.
  3. Mariaschool: Vrijwilligerswerk door leerlingen groep 8 bij een verzorgingstehuis, zorginstelling.

Het debat wordt live uitgezonden.