ZANDVOORT - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Zandvoort hebben 25 personen gesolliciteerd, 16 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft A.T.H. (Arthur) van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Zandvoort.

Van deze kandidaten hebben/hadden 22 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 3 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2019 worden benoemd.