ZANDVOORT - Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een kwaliteitsimpuls van het Racefestival voor de edities 2024 en 2025. Zij wil de gemeentelijke bijdrage verhogen tot maximaal 350.000 euro per jaar.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Met deze investering hopen we het Racefestival in de weken voorafgaand aan de Formule 1 te laten groeien tot een zelfstandig en aansprekend evenement. We hopen dat dan meer mensen de sfeer komen proeven in Zandvoort en ook na de F1 terugkomen.”

Uit de evaluatie bleek dat met de huidige bijdrage van 100.000 euro het hoge ambitieniveau niet gehaald werd.

De Kloet: “Op dit moment is er alleen duidelijkheid over de twee toekomstige Formule 1 edities. Het is daarom nu het moment om nog te profiteren van de F1 en groter uit te pakken met het Racefestival. Mocht de F1 na 2025 aan Zandvoort voorbij gaan zou het Racefestival idealiter ook kunnen blijven bestaan. Ons doel is om ook dan bezoekers een (race)beleving te kunnen geven in een gastvrij, sportief en jaarrond aantrekkelijk Zandvoort.”

De organisatie van het Racefestival ligt – net als de voorafgaande jaren – bij de stichting ‘Zandvoort Beyond’. De stichting ontvangt naast de gemeentelijke bijdrage geld uit verpachting, sponsoring en andere fondsen.

Het evenement heeft inmiddels drie keer plaatsgevonden. Bij de eerste editie waren echter nauwelijks activiteiten toegestaan wegens de toen geldende coronamaatregelen.

De afgelopen twee edities konden zonder coronamaatregelen georganiseerd worden en waren er de volgende activiteiten in het dorp: muziek voor diverse horeca zaken, een attractieplein, kartbaan, Car Art, een fanboulevard met merkactivaties, merchandise en citydressing.

Dit kan de komende edities bijvoorbeeld uitgebreid worden met muziekpleinen (live-optredens en DJ’s), entertainment (attracties waarbij g-krachten een rol spelen, race-simulatoren), cultuur (exposities en workshops) en bijvoorbeeld durfsport.

De concrete plannen worden gemaakt na vaststelling door de gemeenteraad. In ieder geval wil het college zich er hard voor maken dat ook het reuzenrad weer terugkeert.

Het besluit van het college wordt deze week op de site gepubliceerd. De beraadslagingen in de gemeenteraad zullen naar verwachting begin januari 2024 plaatsvinden.

Deze week wordt ook de gemeenteraad geïnformeerd over de jaarlijkse gemeentelijke evaluatie en de resultaten van de impactstudie van BUas. Ook deze worden op de site gepubliceerd.

_