NEDERLAND - Op woensdag 26 april 2017, een dag voorafgaand de viering van Koningsdag, vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen?

Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen en kan het voorstelformulier ingevuld worden. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester. De standaardprocedure van voorstel tot decoratie is een traject met in totaal zeven stappen. Hieronder wordt de standaardprocedure schematisch weergegeven.

  1. Voorstel
  2. Advies burgemeester
  3. Advies commissaris van de Koning
  4. Advies Kapittel voor de Civiele Orden
  5. Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door minister 'die het aangaat'
  6. Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning
  7. Uitreiking

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://lintjes.nl/