ZANDVOORT - Op 22 juni heeft het Zandvoortse college van B&W aanvullende maatregelen getroffen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zandvoort tijdens de ‘Formula 1 Heineken Dutch GP 2021’ te garanderen.

Wethouder van Haeften: “De komst van de Formule 1 heeft een grote impact op ons dorp. We hebben verschillende besluiten genomen zodat het dorp voor bewoners en ondernemers ook tijdens dit evenement bereikbaar blijft. De gemeente kan dit echter niet alleen. We hebben daarbij de hulp van de Zandvoorters nodig. Reis bijvoorbeeld alleen met de auto als dat echt niet anders kan en dan zoveel mogelijk buiten de piekmomenten. Samen dragen we bij aan het beperken van de parkeeroverlast en drukte in het dorp, en maken we er bovenal een prachtig evenement van.”

Overzicht van de maatregelen

Toegang tot het dorp
De meest ingrijpende maatregel om grote drukte te voorkomen, is dat beide toegangswegen naar Zandvoort afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 september vanaf middernacht en duurt tot en met maandag 6 september 05.00 uur. Ook is dan de Boulevard Barnaart in de buurt van het circuit afgesloten.


De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners en ondernemers wél het dorp in- en uitkunnen en dat ook tijdens dit grote evenement het normale leven door kan gaan. Hiervoor worden doorlaatposten ingericht op de Zandvoortselaan en de Zeeweg in Bloemendaal.


Vanzelfsprekend krijgen alle Zandvoorters die in het bezit zijn van een parkeervergunning of een parkeerplaats op eigen terrein een doorlaatbewijs. Dat geldt ook voor ondernemers, werknemers, leveranciers, hotels, campings, storingsmonteurs en zorgverleners. Dagbezoekers, maar ook familieleden of vrienden van Zandvoorters krijgen geen doorlaatbewijs.


Er wordt nadrukkelijk opgeroepen om op de dagen van het evenement zo veel mogelijk te reizen voor 07:00 uur, tussen 12:00 en 16:00 uur en na 20:00 uur.

Uitgifte doorlaatbewijzen
De doorlaatbewijzen worden in augustus uitgereikt. Begin juli informeert de gemeente iedereen over de manier waarop doorlaatbewijzen aangevraagd kunnen worden. In heel veel gevallen hoeven inwoners en ondernemers niks te doen en krijgen zij een doorlaatbewijs op basis van de huidige parkeervergunning. Inwoners en ondernemers die op eigen erf parkeren en andere belanghebbenden kunnen het bewijs op een eenvoudige manier bij de gemeente aanvragen.
Dit kan via de speciale website die hiervoor binnenkort online gaat, maar ook schriftelijk voor mensen die minder digitaal vaardig zijn of geen toegang hebben tot internet. Op dit moment hoeven inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nog niets zelf te doen. De praktische informatie volgt op korte termijn.

Beperken parkeeroverlast
De komst van de Formule 1 heeft grote consequenties voor de parkeercapaciteit in Zandvoort. Om de parkeeroverlast te beperken heeft het college besloten om extra maatregelen te treffen:
• Vanaf donderdag 2 september, middernacht tot en met maandag 6 september 05.00 uur zijn bezoekersvergunningen niet geldig. Ook het gebruikelijke betaald parkeren zal niet mogelijk zijn.
• Omdat sommige gedeelten van Zandvoort niet toegankelijk of overbelast zijn krijgen alle houders van een parkeervergunning tijdelijk toegang tot alle parkeergebieden in Zandvoort.
• P de Zuid wordt in zijn geheel gebruikt voor de organisatie van de Dutch Grand Prix. De abonnementhouders kunnen dan geen gebruik maken van deze parkeerplaats. Zij krijgen een tijdelijke parkeervergunning voor heel Zandvoort.
• De parkeervergunningen van de strandhuisjes zullen ook voor heel Zandvoort geldig verklaard worden. De geldigheid hiervan zal vanwege de opbouw van het evenement al beginnen vanaf zondag 29 augustus .
• De gemeente verleent voor de periode van het evenement geen ontheffing voor het plaatsen van bijvoorbeeld laadbakken / containers op parkeerplaatsen voor (ver)bouwwerkzaamheden.
• Om te voorkomen dat bepaalde doelgroepen die wel in aanmerking komen voor een doorlaatbewijs, maar niet in het bezit zijn van een parkeervergunning wordt er een ontheffing verleend om 1,5 uur te kunnen parkeren in Zandvoort. Denk daarbij aan bijvoorbeeld storingsmonteurs of leveranciers. Voor bepaalde doelgroepen, zoals professionele zorgverleners kan indien nodig een langere parkeerduur worden toegekend.Maatregelen om de parkeeroverlast van fietsers, bromfietsen/scooters en snorfietsen te
beperken
Het college heeft ook maatregelen genomen om het hinderlijk parkeren van fietsen, bromfietsen/scooters en snorfietsen tegen te gaan. Hiermee kan de gemeente handelen indien de veiligheid of de doorstroming van het verkeer (waaronder voetgangers, fietsers en/of nood- en hulpdiensten) wordt gehinderd. Deze maatregel is van kracht op de drukste dagen van het evenement, vrijdag tot en met zondag.Houd de website www.zandvoort.nl in de gaten voor alle informatie rond de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.

De volledige raadsinformatiebrief is hier te vinden: Mededelingen aan de raad Gemeente Zandvoort (raadsinformatie.nl)