ZANDVOORT - Woensdag 23 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden om mee te denken over een kleine speelvoorziening tussen de Lijsterstraat en Brederodestraat.

Een aantal bewoners van de Lijsterstraat heeft een initiatief bij de gemeente Zandvoort ingediend. Zij willen graag een kleine speelvoorziening voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar tussen de Lijsterstraat en de Brederodestraat. De betreffende locatie is verouderd en aan vernieuwing toe.

De bijeenkomst is woensdag 23 januari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur in de aula van Kindcentrum Ducky Duck, Louis Davidscarré 1. Kinderen zijn van harte welkom aangezien zij uiteindelijk de gebruikers van de speelvoorziening zijn. Omwonenden hebben deze week een brief hierover van de gemeente ontvangen.

Digitale reactie
U kunt ook een reactie achterlaten via www.zandvoort.nl/lijsterstraat als u niet in de gelegenheid bent om naar de inloopbijeenkomst te komen. Dit kan tot uiterlijk 25 januari 2019.

Vervolgtraject
De inbreng wordt gewogen en zo mogelijk meegenomen in uiteindelijk 3 varianten voor de inrichting. Wij komen hier op terug tijdens een vervolgbijeenkomst op woensdag 6 februari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur in de aula van Kindcentrum Ducky Duck.