ZANDVOORT - Sport is belangrijk! Door te bewegen blijven we fit, maar sport heeft daarnaast ook een sociaal aspect. Met het coronaherstelfonds investeert de gemeente om samen gezonder en vitaler uit de coronacrisis te komen. Het accent ligt daarbij op het stimuleren van een gezonde leefstijl en meer bewegen.

Wethouder Raymond van Haeften: “Ik ben heel enthousiast over alle ontwikkelingen die er nu op het gebied van sport in ons dorp plaatsvinden. Samen met de verenigingen, betrokken organisaties maar vooral gebruikers worden er het komende jaar mooie nieuwe initiatieven uitgewerkt. We krijgen hierdoor een nog groter en gevarieerder aanbod om aan sport te doen.”

Onderstaand een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van sport die op dit moment in Zandvoort actueel zijn.

Multicourt
De wens van de verenigingen op het sportpark Duintjesveld, de Sportraad Zandvoort en de gemeente is om het sportpark voor de toekomst multifunctioneler en minder versnipperd te maken. Een eerst stap in deze richting wordt nog dit jaar gezet met de aanleg van een zogenaamd multicourt naast het clubhuis van SV Zandvoort. Een van de trainingsvelden van SV Zandvoort wordt vervangen voor een multifunctioneel veld waarop getennist, gehandbald en gevoetbald kan worden. SV Zandvoort en ZSC ’04 zullen beide gebruik gaan maken van dit veld en een verregaande vorm van samenwerking met elkaar aangaan.

Tennishal bij The Dunes
Sportpark Duintjesveld zal in de loop van 2022 waarschijnlijk een tennishal rijker worden. Op dit moment worden hiervoor de voorbereidingen getroffen op het terrein van The Dunes.De Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 – gelieerd aan TC Zandvoort – nam het initiatief voor de bouw van een tennishal. Een aantal locaties op sportpark Duintjesveld zijn door de gemeente samen met de betrokken partijen onderzocht: de Stichting, The Dunes, de sportraad Zandvoort en de Korverhal.

Na intensieve gesprekken zijn betrokken partijen gezamenlijk tot een locatie gekomen, namelijk een deel van de driving range van The Dunes. Bij deze locatie ligt de tennishal op een vanzelfsprekende plek langs de Duintjesveldweg.

De driving range voor The Dunes wordt verplaatst naar terrein waar ZSC’04 nu nog is gehuisvest. Naar verwachting start de bouw van de tennishal in 2022.

Padelbanen
Naast de ontwikkeling van een tennishal is er ook de wens om padelbanen te realiseren op sportpark Duintjesveld. Padel is een balsport en lijkt op zowel tennis als squash. De sport is in de afgelopen jaren enorm in populariteit gegroeid. Op dit moment wordt onderzocht of dit op sportpark Duintjesveld gerealiseerd kan worden.

Skateplek & Pumptrack
De skateplek aan de Tollensstraat is aan vernieuwing toe. De asfaltondergrond voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en de skateonderdelen zijn aan het eind van hun levensduur. De skateplek wordt daarom binnenkort vernieuwd. Voor de skateplek is een ontwerp gemaakt in samenspraak met een vertegenwoordiging van de skaters van Zandvoort. Deze skateplek op de Tollensstraat wordt naar verwachting medio april 2022 opgeleverd.
De gemeente is ook nog op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe tweede skatebaan. Deze zou in omvang groter moeten zijn dan de huidige plek aan de Tollensstraat. Ook wordt nog gezocht naar een plek voor een Pumptrack. We hopen snel deze locaties bekend te kunnen maken.

Bootcamp-fitnesstuin (Calisthenics)
Samen met de Stichting Sportraad Zandvoort is gekozen voor een bootcamptuin in Nieuw Noord. Dit past binnen de doelstelling van de Sportnota om de ruimte voor sport in de openbare ruimte aan te laten sluiten bij ontwikkelpannen van Zandvoort. Deze fitnesstuin biedt gezinnen met kinderen de gelegenheid tot sporten, ontmoeten en te werken aan gezonde leefstijl. Beoogde locatie voor de fitnesstuin is het Duinenpark: een aan te leggen groenstrook tussen het spoor en nieuwbouw appartement woningen langs Kamerlingh Onnestraat (Curiedex terrein).