ZANDVOORT - Een meerderheid van de Zandvoortse gemeenteraad heeft woensdagavond 28 juni gekozen voor het plan van Springtij voor de herontwikkeling van het Watertorenplein en de Watertoren. Verantwoordelijk wethouder Michel Demmers is blij dat er een stap voorwaarts gezet is om een kwalitatief en beeldbepalend stukje aan Zandvoort toe te voegen.

In de komende periode worden gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer en de Watertoren C.V.. Het voornemen is om in het najaar van 2017 overeenkomsten te sluiten en in de loop van 2019 te starten met de realisatie.

In de afgelopen periode hebben de drie initiatiefnemers veel tijd en energie gestoken in hun plannen en heeft de gemeente de plannen beoordeeld aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Het college van Zandvoort heeft in mei van dit jaar op basis van de beoordeling een lichte voorkeur uitgesproken voor Springtij en de gemeenteraad gevraagd om de definitieve keuze te maken.

Na een enerverende periode, heeft de gemeenteraad zich woensdagavond met een amendement duidelijk uitgesproken voor het plan Springtij. Het plan van Springtij heeft erg goed gescoord op de ruimtelijke kwaliteit. Het concept van de witte huisjes past volgens raadsleden goed in de Zandvoortse en dorpse omgeving. Het plan voldoet ruimschoots aan de parkeernorm en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De gemeenteraad hecht tevens veel belang aan een financieel haalbare en integrale ontwikkeling. Op beide onderdelen scoort het plan van Springtij erg goed.

Met een aangenomen motie vraagt het CDA het college zoveel mogelijk rekening te houden met de monumentale waarde van de Watertoren.

Wethouder Michel Demmers is blij met de uitkomst van de raadsvergadering. “Dit plan is haalbaar en kwalitatief hoogwaardig, een heel goed plan voor het Watertorenplein. Het plan van Springtij had een voorkeur van het college. Het is goed dat de meerderheid van de raad dat ook zo ziet. Ook op deze plek gaan we Zandvoort een stuk mooier maken!”.