ZANDVOORT - Dinsdag 21 december heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw parkeerbeleid voor heel Zandvoort. Dat betekent dat per 1 juli 2022 in heel Zandvoort het nieuw parkeerregime geldt. Dat is nodig omdat door de groei van toerisme en recreatie het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toeneemt. Zandvoorters ervaren met name tijdens drukke zomerdagen dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt.


Tot 1 juli 2022 geldt het oude parkeerregime. Inwoners ontvangen eind april 2022 een brief van de gemeente hoe zij een nieuwe parkeervergunning kunnen aanvragen. De aanvraag van de vergunningen start niet eerder dan begin mei 2022.

Onderstaand de belangrijkste maatregelen:

 • Per 1 juli 2022 geldt in heel Zandvoort het nieuwe parkeerbeleid
 • De eerste parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort is gratis. Behalve als mensen een parkeerplaats op eigen terrein hebben zoals een oprit.
 • Het papieren vignet op de voorruit verdwijnt, er komt een digitaal systeem. Dit geldt ook voor de parkeerautomaten. Er wordt voortaan digitaal op kenteken geparkeerd, dus zonder parkeerkaartje achter de voorruit. Het wordt daardoor makkelijker om een vergunning afwisselend voor verschillende voertuigen te gebruiken. Ook de handhaving is digitaal.
 • Zandvoort wordt verdeeld in 4 vergunninggebieden.
 • Alle inwoners van Zandvoort en Bentveld kunnen een bewonersregeling aanvragen waarmee zij maximaal 2 uur per dag buiten hun eigen vergunninggebied kunnen parkeren (met uitzondering van Centrum en Oud Noord).
 • Er is geen maximum aan het aantal bewonersvergunningen voor het eigen vergunninggebied. Bewoners die beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen, om het gebruik van die parkeerplaatsen te stimuleren, alleen een parkeervergunning aanvragen als het huishouden over minimaal 2 kentekens beschikt. Deze vergunning kunnen afwisselend voor de ene of de andere auto worden gebruikt.
 • Het zomertarief wordt bij de overgang van het winter- naar het zomertarief al op 1 maart 2022 verhoogd.
 • Het parkeerverwijssysteem wordt verbeterd.
 • De huidige tarieven van het betaald parkeren wordt aangepast: lagere tarieven op P de Zuid, de LDC-garage en Boulevard Barnaart en hogere tarieven op straat (met uitzondering van de sportvelden).
 • Het wordt mogelijk om op P de Zuid en in de LDC-garage vooraf een parkeerplaats op kenteken te reserveren in combinatie met aantrekkelijke tarieven voor een 7-daagsekaart, een maandkaart en een jaarkaart. Dat zal er toe leiden dat langparkeerders met name de grote en goedkopere parkeerlocaties locaties gebruiken.
 • Het parkeertarief is € 2,50 per uur voor alle parkeerplaatsen op de Boulevard Barnaart, dus vanaf de Jacob van Heemskerckstraat en niet -zoals nu- pas vanaf de rotonde met de Burgemeester van Alphenlaan. In de overige gebieden van Zandvoort geldt een nieuw tarief van € 3,50 per uur.
 • Het wintertarief voor 24 uur parkeren op P de Zuid en Boulevard Barnaart is gelijk aan het uurtarief: iedereen die langer dan 1 uur verblijft, betaalt geen extra parkeerkosten. Hiermee verleiden we bezoekers in de winter om na een wandeling op het strand nog wat langer te blijven.

Evalueren

Een nieuw parkeerbeleid zal voor iedereen wennen zijn. In de beginperiode wordt vooral gekeken of er extremen zijn waarop gehandeld moet worden. Na deze gewenningsperiode wordt het nieuwe parkeerregime worden geëvalueerd om te beoordelen of aanpassingen wenselijk zijn. Deze evaluatie wordt na de zomer van 2023 afgerond.

Wat er aan vooraf ging

Eind maart 2021 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak ‘Optimaliseren Bereikbaarheid en Parkeren Zandvoort vastgesteld en daarmee ingestemd met het uitwerken van de stappen voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gevraagd mee te denken en input te geven door het invullen van een enquête eind augustus van dit jaar.

De gemeenteraad heeft in de gemeenteraadsvergadering van 21 december het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld.