ZANDVOORT - Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid bracht maandag een bezoek aan de gemeente Zandvoort om met politie, gemeentelijke handhavers, strandpaviljoenhouder Niels Priester en de burgemeester te praten over de recente problematiek die in Zandvoort speelde.


De minister was zeer geïnteresseerd, liet zich goed informeren en er werden verschillende onderwerpen besproken.

Burgemeester David Moolenburgh: “Ik stel het zeer op prijs dat de minister aandacht heeft voor de overlast gevende jongeren op de Zandvoortse en Nederlandse stranden. De politie, gemeentelijke handhavers en strandpaviljoenhouders doen hun uiterste best om op warme dagen alles in goede banen te leiden en ik heb zeer veel waardering voor de manier waarop zij hun werk uitoefenen. Dat betekent veel extra inzet van mensen en middelen. We zien als kleine gemeente dat er een enorme druk staat op de beschikbare capaciteit. Om de komende zomer in goede banen te leiden heb ik daarom een dringend pleidooi voor meer capaciteit van politie tijdens warme dagen. Zo kunnen we de veiligheid en het gevoel van veiligheid in Zandvoort vergroten zodat iedereen zich in Zandvoort welkom voelt.”