ZANDVOORT - Woensdag 15 januari 2020 was een goed bezochte informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving. Tijdens deze vervolgbijeenkomst werd het nieuwe ontwerp besproken. In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomt op 9 september 2019. Bewoners en bedrijven gaven toen aan de voorkeur te hebben voor asfalt, straten waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden, geen drempels en een rijbaan waar ook zware voertuigen kunnen rijden.


Het voorstel van de gemeente Zandvoort en ingenieursbureau Witteveen+Bos is gepresenteerd: de 30 km zone wordt verlengd richting Westen tot aan de bocht met de Linnaeusstraat (ter hoogte van de brandweerkazerne). De Kamerlingh Onnesstraat wordt bruin asfalt met een zogenaamde streetprint. Om de snelheid er uit te halen komen er een wegversmalling en 4 plateaus (een verhoging) waar grote voertuigen goed kunnen rijden. Ter hoogte van het AWZI terrein komen nieuwe bomen en de huidige bomen blijven behouden. Aan de zuidzijde van de Kamerlingh Onnestraat wordt een voetpad in de groenstrook opgenomen.

Ook in de Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampèrestraat en Wattstraat blijft het een 30 km zone gebied. Het straatwerk wordt vernieuwd maar de straatklinkers blijven straatklinkers, de huidige bomen blijven en plaatselijk worden er een aantal rioolreparaties en op delen rioolvervangingen uitgevoerd. Het riool wordt een infiltratie riool dat betekent dat het schone regenwater in de grond kan infiltreren en niet wordt afgevoerd met het riool.

Er werd goed meegedacht. Bijvoorbeeld over een mogelijk andere locatie voor voorgestelde wegversmalling en bij de wegversmalling extra ruimte te bieden voor fietser. Ook werd er aandacht gevraagd voor het plaatsen van lichtmasten, omdat een aantal nu onhandig gepositioneerd zijn. De wens van een aantal aanwezigen is een vrij liggend fietspad. Dit blijkt lastig omdat er bij een 30 km zone een aantal voorschriften, normen en richtlijnen gelden. Zoals dat langzaam verkeer zich mengt met gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat er voor fietsers geen vrij liggend fietspad is. Wethouder Joop Berendsen heeft toegezegd dit punt nog intern te willen bespreken.