ZANDVOORT - Er wordt al een tijdje gewerkt om de wijk Nieuw Noord opnieuw in te richten en groener te maken. Vorig jaar is aan bewoners van de wijk gevraagd te reageren op het eerste ontwerp. Hierop zijn ongeveer 250 reacties binnengekomen.


De ideeën van de buurtbewoners zijn meegenomen bij het maken van een nieuw plan. Dit plan is samen met de reacties van de bewoners voorgelegd aan de gemeenteraad, die ermee heeft ingestemd om deze voorlopige plannen nogmaals aan u als inwoner voor te leggen. Zo heeft u nog een laatste kans tot inspraak, voordat de gemeenteraad het definitief vaststelt.

In het nieuwe plan staat onder andere:

  • Overal in de wijk wordt de maximale snelheid 30 km/uur.

  • De woonstraten worden versmald waardoor meer ruimte ontstaat voor goede parkeerplaatsen. Auto’s hoeven dan niet meer half op de stoep te staan. Het aantal parkeerplekken blijft daarbij gelijk.

  • De nieuwe parkeerplekken worden deels waterdoorlatend waardoor het regenwater de grond in kan lopen. Dit is een van de maatregelen tegen wateroverlast.

  • Het rioolstelsel wordt vervangen om hoosbuien beter aan te kunnen. Bij het vervangen van het riool gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten anders in te richten met meer groen en met meer eenheid in gebruikte materialen en straatmeubilair.

Plannen bekijken

U kunt de plannen bekijken op de projectpagina: Herinrichting Nieuw Noord. Mocht dit niet lukken, dan kunt u langskomen op het gemeentehuis (Swaluëstraat 2) of bij Pluspunt (Flemingstraat 55) om deze op papier in te zien (dit kan zonder afspraak tijdens de openingstijden). Mocht u hier iets in zien waar u het niet mee eens bent en gebruik willen maken van uw recht op inspraak, dan kunt u dit vanaf 22 februari 2023 tot en met 10 april 2023 aan ons doorgeven. Ook dit kan via de projectpagina, of per e-mail naar nieuwnoord@zandvoort.nl.

Meer informatie

Na 10 april 2023 worden de plannen eventueel aangepast en uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarna starten we met de voorbereiding van de uitvoering. Voorlopig is de planning dat we dit in 4 fasen doen. De eerste fase begint eind dit jaar. De vierde en laatste fase wordt in 2027 afgerond. Meer informatie en de meest recente planning vindt u op de projectpagina: Herinrichting Nieuw Noord.