ZANDVOORT - Woensdagavond is de nieuwe gemeenteraad van Zandvoort geïnstalleerd. Deze bestaat voor bijna de helft (8 van de 17) uit nieuwkomers. In het bijzijn van burgemeester Moolenburgh en een goed gevulde zaal legden zij hun eed of belofte af.


Verdeling van de zetels

Nog maar een paar weken geleden ging Zandvoort naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Nieuwkomer Jong Zandvoort verraste hier vriend en vijand door de meeste stemmen binnen te slepen en daarmee de grootste partij te worden. Zij nemen met drie zetels plaats in de raad.

In totaal bestaat de Zandvoortse gemeenteraad nu uit 9 fracties, waarvan drie fracties (Jong Zandvoort, OPZ en CDA) met 3 zetels, VVD en PVV met 2 zetels en 4 fracties (D66, GroenLinks, PvdA en ZEE) met 1 zetel. Samen bekleden zij 17 zetels.

Jong Zandvoort aan zet

Jong Zandvoort staat voor een belangrijke klus. De partij mag het voortouw nemen in het vormen van de nieuwe coalitie. Daar zijn ze inmiddels mee begonnen. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen om raakvlakken te bekijken voor een mogelijke coalitie en er zullen nog meer gesprekken volgen. Voor het vormen van een coalitie is een meerderheid van het totaal aantal zetels nodig.