ZANDVOORT - Het college heeft op 22 juni 2022 de portefeuilleverdeling vastgesteld.

De verdeling is als volgt:

Burgemeester David Moolenburgh

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen en representatie
 • Diversiteit en inclusie
 • Opvang asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne

Wethouder Martijn Hendriks

 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Strand en kustpact
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit en parkeren

Wethouder Gert-Jan Bluijs

 • Financiën en Planning & Control
 • Vastgoed
 • Ambtelijke fusie
 • Dienstverlening en participatie
 • Cultuur en kunst
 • Werk & Inkomen, schulden
 • Zorg en Welzijn
 • Inburgering

Wethouder Peter Kramer

 • Dutch Grand Prix/F1
 • Projecten gebiedsontwikkeling
 • Projecten vastgoed transformatie en renovatie

Wethouder Lars Carree

 • Toerisme en economie
 • Duurzaamheid
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Natuur
 • Publieke gezondheid