ZANDVOORT - In een open brief doet de NLsportraad een oproep aan het kabinet, provincies en gemeenten om de komst van een de Formule 1 naar Zandvoort te ondersteunen.

In de brief zegt de NLsportraad: "het organiseren van de Formule 1 biedt een unieke kans aan de vele Nederlandse sportfans om van de autosport en sportheld Max Verstappen te genieten. Indien goed benut, biedt de Formule 1 ook kansen aan de ontwikkeling van de regio en de promotie van Nederland in velerlei opzichten. Samenwerking is daarbij cruciaal: tussen private en publieke partijen en, binnen de publieke sector, tussen overheden."

De NLsportraad doet dit omdat Formula One Management (FOM) heeft laten weten dat in Nederland alleen Zandvoort gegadigde is vanwege de historie en de gunstig ligging ten opzichte van Amsterdam en Schiphol.

De gemeente Zandvoort is al sinds 2015 aanjager van de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. De afgelopen jaren heeft de gemeente het Circuit daar waar mogelijk gefaciliteerd en ondersteund in de terugkeer van de Formule 1. Achter de schermen bereidt de gemeente Zandvoort zich in alle voorzichtigheid al voor op de mogelijke komst van een Grand Prix in Zandvoort en gaat daarmee door.

Tot slot biedt de NLsportraad aan om te adviseren op het gebied van “optimalisering van de impact en de intensivering van de samenwerking”. Als de Formule 1 daadwerkelijk naar Zandvoort komt, maakt de gemeente graag gebruik van de expertise van de NLsportraad op het gebied van grote internationale sportevenementen.