ZANDVOORT - Eikenprocessierupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en dieren. Daarom doet Spaarnelanden elk jaar in juni onderzoek of deze rupsen in eiken in de openbare ruimte zitten.

Het onderzoek begint in de periode juni/juli met het inspecteren van een groot aantal eiken op de aanwezigheid van rupsen en nesten en het ophangen van feromoonvallen. In de feromoonvallen zitten geurstoffen die mannelijke eikenprocessievlinders aantrekken. De gevonden nesten worden verwijderd en afgevoerd door Spaarnelanden.

Melding doen

Inwoners die een gemeentelijke eikenboom met eikenprocessierupsen aantreffen kunnen dit melden bij gemeente Zandvoort via tel. 14 023 of op de site https://www.haarlem.nl/melding-doen. Spaarnelanden verwijdert de nesten zo snel mogelijk na het binnenkomen van een melding. Dit gebeurt door specialistische medewerkers die de rupsen opzuigen uit de boom. Eikenprocessienesten in particuliere bomen worden niet verwijderd door Spaarnelanden.

Natuurlijke bestrijders

Insecten, vleermuizen en vogels zijn natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups. Door het plaatsen van bijvoorbeeld insectenhotels, vogelhuisjes of door het maken van bloemrijke bermen door een aangepast maaibeleid wordt er een aantrekkelijke leefomgeving voor hen gecreëerd waardoor overlast door de eikenprocessierups kan afnemen.

Wat u zelf kunt doen als u een boom in uw eigen tuin wilt laten inspecteren of een verdachte boom in de openbare ruimte ziet, leest u op https://bit.ly/onderzoek-eikenprocessierups.