ZANDVOORT - De gemeenten Haarlem en Zandvoort gaan onderzoek doen naar ervaringen met de zorg vanuit de Wmo. Vanaf de eerste week van november 2017 ontvangt een geselecteerde groep inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met de zorg. Door middel van een steekproef wordt bepaald welke bewoners een vragenlijst zullen ontvangen. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de gemeenten Haarlem en Zandvoort de zorg, waar nodig, verbeteren.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken vanuit de Wmo. De gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn benieuwd naar de ervaringen van bewoners met de zorg die vanuit de Wmo wordt geleverd. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht om de ervaringen van inwoners met de Wmo in kaart te brengen. Bewoners hebben tot en met 30 november 2017 de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragen zullen onder andere gaan over de toegankelijkheid van de voorzieningen, de uitvoering en kwaliteit van de zorg en het effect van de zorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ, een initiatief van vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. ZorgfocuZ verwerkt de gegevens vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat de antwoorden niet zijn te herleiden naar individuen. Na de zomer zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met de raad en de inwoners van gemeenten Haarlem en Zandvoort.