ZANDVOORT - Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van het strand, maar ook een aantrekkelijke woonplaats? Dat wordt onderzocht in de ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040. Het college van B&W gaf het ontwerp op dinsdag 25 mei vrij voor inspraak. Belanghebbenden kunnen reageren van 7 juni t/m 12 juli.


Wethouder Ellen Verheij (Wethouder Ruimtelijke Ordening): "Zandvoort en Bentveld hebben heel veel moois te bieden aan haar inwoners en de vele bezoekers die de gemeente ieder jaar mag ontvangen. Met alle Zandvoorters, ondernemers, instellingen en bezoekers moeten we zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Een koers om dit te realiseren is deze Omgevingsvisie. Ik nodig iedereen van harte uit om een reactie te geven op deze ontwerp Omgevingsvisie 2040. Deze visie is van ons allemaal. Alleen met elkaar zijn we in staat de toekomst van Zandvoort en Bentveld vorm te geven."

5 centrale thema's

De Omgevingsvisie kent één centrale boodschap: we willen Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken! 365 dagen per jaar! Niet alleen met de blik gericht op zee en strand, maar ook naar andere kansen en mogelijkheden om Zandvoort mooi, vitaal en levendig te houden het hele jaar door. In deze Omgevingsvisie komen alle onderwerpen die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod: ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal-maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema’s met bijbehorende ambities. Samen vormen ze zogenaamde ‘Schijf van Vijf’ van deze Omgevingsvisie.

  1. Economie: stevige jaarrond economie
  2. Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting
  3. Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp
  4. Mobiliteit: slimme bereikbaarheid
  5. Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig

Reacties op de ontwerp Omgevingsvisie

Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020. Bewoners en experts hebben meegedacht tijdens verschillende bijeenkomsten met de huidige Omgevingsvisie als resultaat.

Een reactie geven op deze visie kan van 7 juni tot en met 12 juli. Reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie en als het kan meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie. Tijdens de inspraakperiode wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd om vragen te stellen. De datum volgt binnenkort.

Voor meer informatie kijk op zandvoort.nl/omgevingswet