ZANDVOORT - De Oude Trambaan is vanaf vrijdag 16 februari 2024 deels afgesloten voor voetgangers en fietsers. Dit is vanwege werkzaamheden om op de hoek van de Burg. Nawijnlaan/Oude Trambaan en de Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 25 bomen te planten. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken duren. Met borden wordt een omleiding voor voetgangers en fietsers aangegeven.


De 25 bomen van verschillende soorten horen bij het Actieplan groen. Onder de bomen zal een bloemen- en kruidenmengsel worden gezaaid. Door verschillende planten en bomen te plaatsen kunnen er ook meer insecten en vogels in het dorp leven. Meer groen in het dorp zorgt ook voor verkoeling op warme dagen en minder wateroverlast bij zware regenbuien. In het Actieplan zijn locaties aangewezen voor meer groen, een deel van die locaties is aangedragen door inwoners.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Vergroenen van het dorp

Of voor tips om zelf je straat of tuin groener te maken op de website van Spaarnelanden