ZANDVOORT - In juli is er asbest gevonden op het overloopterrein van P de Zuid. Het terrein is toen afgezet. Op 15 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat het hele terrein moet worden gesaneerd.


Uit onderzoek van Omgevingsdienst IJmond blijkt dat er op enkele plekken in de bodem sprake is van verontreiniging met asbest, zink en barium en PAK. PAK zijn stoffen die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Volgens de milieuwetgeving is er daarmee sprake van ernstige bodemverontreiniging en die moet worden aangepakt.

De onderzoekers geven aan dat er geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid is geweest. Dat is nog steeds het geval. Het terrein bezoeken of er in de buurt van wonen was en is ongevaarlijk.

Saneringsplan

Het college wil dat de verontreiniging snel wordt aangepakt. Daarom wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan is over enkele weken klaar. Hoelang het duurt om de grond schoon te maken, hangt af de manier waarop dit gebeurt.

P-de Zuid en speelterrein

Het overloopterrein van parkeerplaats P-de Zuid blijft gesloten. De parkeerplaats blijft bereikbaar en open. Het speelterrein dat direct aan het overloopterrein grenst bestaat uit betonplaten. Deze platen dekken de ondergrond goed af. Daarom kan dit speelterrein zonder gevaar blijven worden gebruikt.