ZANDVOORT - Het overloopterrein van P-Zuid wordt momenteel aangepakt vanwege asbestvervuiling. Dit heeft gevolgen voor het gebruik ervan als extra parkeergelegenheid. Het terrein zal dit jaar gesloten blijven, waardoor er geen extra parkeerplekken beschikbaar zullen zijn op drukke dagen en er geen evenementen kunnen worden georganiseerd.


In juli 2023 is er asbest gevonden op het overloopterrein van P-Zuid. Dit is het grasveld wat voor de slagbomen van het grote parkeerterrein aan de linkerkant ligt. Meteen daarop is het terrein afgezet. De afgelopen maanden is onderzocht of en hoe het moet worden aangepakt.

Eind februari is de gemeenteraad samen gekomen en is weer over dit onderwerp gepraat. Er is besloten om een aanbestedingstraject te starten voor de werkzaamheden die nodig zijn om de asbest weg te halen. Dat betekent dat wij verschillende partijen uitnodigen een offerte en plan hiervoor op te stellen. Dit traject neemt extra tijd in beslag, ongeveer 3 maanden. Na de aanbesteding moet er ook nog een vergunning aangevraagd worden door de gekozen opdrachtnemer. Dit betekent dat de werkzaamheden dit jaar niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Werkzaamheden

Het overloopterrein zal er na de werkzaamheden anders uit komen te zien. Zo komt er een extra ingang en uitgang met een slagboom erbij. De fietsenstalling die er nu staat wordt verplaatst om ruimte te maken voor deze doorgang. Het gebouwtje (het ‘wachtershuisje’) wat er nu staat, wordt vervangen. Dit wordt een kleiner hokje.

Op de ene helft van het terrein, aan de zuidkant, komen betonplaten te liggen. Aan de noordkant, op de andere helft, komen grasbetontegels. Als scheiding tussen deze twee delen komen er plantenbakken met groen. De planning is nu dat deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2025.

Alternatieven

Zolang de werkzaamheden niet uitgevoerd zijn, kan het overloopterrein niet gebruikt worden. Dat houdt concreet in dat het met hekken afgesloten blijft. Er kunnen geen auto’s geparkeerd worden en het kan niet gebruikt worden voor evenementen. Er worden alternatieve parkeermogelijkheden onderzocht, waaronder parkeerterreinen bij het circuit en aan de Tolweg, en naast de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Noorderduinweg.

Meer informatie

We doen ons best om de impact van deze situatie te beperken en zullen u tijdig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. P de Zuid en ook het speelterreintje zijn gewoon bereikbaar voor gebruik. Ook levert het aanwezige asbest geen (gezondheids)risico op voor omwonenden.