ZANDVOORT - Het paaltje in de Torenstraat zal niet weggehaald worden. Het eerdere plan om van de Torenstraat een doorgaande weg met eenrichtingsverkeer te maken is daarmee van de baan.


De wijziging in de verkeerssituatie was voorgesteld vanwege de bouw van woningen in de Watertoren en op de plek van Villa Maris. De Torenstraat werd dan aan de kant van de Westerparkstraat de inrit naar 25 nieuwe parkeerplaatsen. Het paaltje aan de andere kant van de Torenstraat zou weggehaald worden, zodat hier de uitrit naar de Marisstraat kon komen.

Inspraak bewoners

Tijdens de informatieavond op 27 oktober 2022 gaven bewoners aan het niet eens te zijn met het plan om het paaltje weg te halen. Dit zou namelijk zorgen voor extra (zoek)verkeer door de Westerparkstraat en Torenstraat. De gemeente is ter plekke in gesprek gegaan met een aantal bewoners.
Naar aanleiding van dit bezoek en de opmerkingen uit de buurt is besloten het paaltje niet weg te halen. Voor het beperkte aantal auto’s is het mogelijk om de Torenstraat zowel in als uit te rijden aan de kant van de Westerparkstraat. Het gaat dan om 16 parkeerplaatsen. Voor de overige 9 parkeerplaatsen komt een uitrit direct naar de Marisstraat. In het nieuwe ontwerp zal uiteraard rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwbouw op het Watertorenplein en de herontwikkeling van de Watertoren vindt u op de projectpagina: nieuwbouw Watertorenplein en herontwikkeling watertoren.