ZANDVOORT - Zaterdag 20 augustus en dinsdag 23 augustus 2022 vinden er parkeertellingen plaats om de parkeersituatie in Zandvoort in kaart te brengen. De tellingen wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Trajan.


Met een scanauto en tellers brengen ze in beeld hoeveel voertuigen er geparkeerd staan die een parkeervergunning of een parkeerkaartje hebben. Daarvoor worden kentekens gescand.

Er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd en de kentekengegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd.