ZANDVOORT - Op 6 november was het precies 300 jaar geleden dat de Amsterdamse koopman Paulus Loot op een openbare veiling de ‘Heerlijkheid Zandvoort’ van de Staten-Generaal kocht. Dit feit wordt het komende jaar gevierd met onder andere een kleine expositie en verschillende activiteiten. De viering van het ‘Paulus Loot-jaar’ eindigt op 27 september 2023. Dit is precies zijn 350ste verjaardag.


In 1722 was er nog geen koning en de Heerlijkheid Zandvoort was onderdeel van ‘De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’. De Republiek was toen een economische wereldmacht.

Verdoemde duinen

Maar achter de duinen was het leven zwaar; Zandvoort was in die tijd geen aantrekkelijke plaats. Een kleine gemeenschap met arme bevolking leefde hier van de visvangst en aardappelteelt. Zandvoort was bij de veiling dan ook niet echt in trek. Paulus Loot hoefde maar 10.500 gulden neer te leggen voor het dorp en 4.140 gulden voor 3 duingebieden rondom Zandvoort. Omgerekend naar euro's zou dit tegenwoordig in totaal circa € 185.000 zijn. De Zandvoorters waren blij met de komst van de rijke Paulus Loot en dit werd dan ook gevierd met de veelzeggende woorden: “Zijt welkom in deez' verdoemde duinen”.

‘Zandvoortse Heerlijkheden’

Dat het dit jaar precies 300 jaar geleden is dat Paulus Loot de Heerlijkheid Zandvoort kocht en welvaart bracht, mag niet ongemerkt voorbijgaan. Zo zullen verschillende ondernemers u ‘Zandvoortse Heerlijkheden’ aanbieden. Ook worden er nog verschillende activiteiten georganiseerd en is er een wedstrijd in samenwerking met het Zandvoorts Museum. Heel bijzonder is ook dat de originele kwitantie van de aankoop van de Heerlijkheid Zandvoort binnenkort te zien is.

Deze wordt bewaard in het Noord-Hollands Archief en is nog nooit geëxposeerd. Vanaf volgende maand zal het 300 jaar oude document voor het eerst in het Zandvoorts museum te zien zijn.

‘300 jaar Paulus Loot’ wordt mede mogelijk gemaakt door: Zandvoorts Museum, Gemeente Zandvoort, het Noord-Hollands Archief, Studio Artworks Zandvoort, Holland Casino en de Zandvoortse Courant.