ZANSDVOORT - De gemeente heeft plannen voor een nieuwe plek waar buiten kan worden gesport. Op het grasveldje aan het begin van het Visscherspad – grenzend aan de Sophiaweg – komt een bootcamptuin. Dit is een plek in de open lucht met diverse toestellen waarvan jong en oud gratis gebruik kunnen maken.


Deze nieuwe sportplek zorgt voor een mooie toegang tot het Visscherspad en het direct erachter liggende Natura2000-gebied. Zo komen sport, bewegen en natuur op een goede manier samen. Men knapt hiermee ook de openbare ruimte op.

Impressie

De plannen worden deze zomer ingediend in een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Zodra deze vergunning verleend is, wordt de bootcamptuin aangelegd. De verwachting is dat dit nog dit jaar zal zijn. U kunt de plannen, inclusief situatieschets en impressie, bekijken via de website www.zandvoort.nl/bootcamptuin. U kunt hier ook direct een reactie geven op de plannen.

Omwonenden

Direct omwonenden van de locatie van de geplande bootcamptuin worden per brief op de hoogte gehouden. Ze worden ook op een later moment gevraagd hun mening te geven over de spelregels die gaan gelden voor de bootcamptuin. Denk hierbij aan openingstijden, toegestane geluid, et cetera.