ZANDVOORT - Het college van burgemeester en wethouders wil de boulevard van Zandvoort herinrichten om haar concurrentiepositie als badplaats te versterken en de ruimtelijke kwaliteit voor Zandvoort te verbeteren.

Als grootste badplaats binnen de Metropool Amsterdam en tweede badplaats van Nederland met 6 miljoen bezoekers per jaar, verdient Zandvoort een boulevard met (internationale) allure. De huidige boulevard sluit in de ogen van het college niet (meer) aan bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Eerder heeft de gemeenteraad al middelen ter beschikking gesteld via een Strategische Investeringsagenda om hiermee aan de slag te gaan.

Het college heeft de stadsbouwmeester van Haarlem vervolgens gevraagd om een visualisatie voor een nieuwe boulevard op te stellen. Dit heeft geresulteerd in een inspirerend en ambitieus beeldverhaal voor de boulevard dat laat zien dat er mooie kansen zijn om de uitstraling en functie van de boulevard op korte termijn te verbeteren.

Verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers: “Zandvoort timmert hard aan haar toekomst. Als tweede badplaats van Nederland verdient Zandvoort een boulevard die niet alleen voldoet aan de eisen van deze tijd, maar ook de toekomst in kan. Daarvoor is de basis nu gelegd en daarmee willen we de komende jaren flink aan de slag. Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste wandeling over de nieuwe boulevard!”

Via twee sporen naar een hoogwaardige boulevard

Om op korte termijn te kunnen starten, stelt het college de gemeenteraad voor om de herinrichting gefaseerd aan te pakken.

Gestart wordt met het maken van een voorlopig ontwerp op basis van de visualisatie voor het zuidelijk en centrale deel van de boulevard (boulevard De Favauge en boulevard Paulus Loot). In het ontwerp wordt een aantal zaken verwerkt zoals het toepassen van hoogwaardige materialen en duurzaamheid, eenduidigheid van de uitstraling en de kansen die verlichting biedt. De omgeving wordt via participatiebijeenkomsten betrokken bij de uitwerking van het ontwerp.

Het tweede spoor is het opstellen van een ontwikkelvisie waarin de Boulevard Barnaart Noord en Zuid een belangrijke rol spelen. Daar liggen kansen om de herinrichting grootschaliger aan te pakken, waarvoor het college ook wat meer tijd wil nemen.

De gemeenteraad zal zich in januari buigen over het voorstel van het college om in twee sporen de hele boulevard te vernieuwen.