ZANDVOORT - De locatie waar Auto Strijder is gevestigd, op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg, kan ruimte gaan bieden voor 108 woningen. De gemeenteraad is op 6 mei dit jaar akkoord gegaan met de startnotitie om te onderzoeken of het plan van de ontwikkelaar te realiseren is. Het plan heet De Duinwachter.


Al geruime tijd is de vraag naar woningbouw in Zandvoort zeer sterk gestegen en is er sprake van een schrijnend tekort. Met dit plan kan een deel van het woningtekort worden opgelost.

De 108 woningen zijn verdeeld over 2 gebouwen. In het hoofdgebouw van 12 bouwlagen komen 76 appartementen en in het naastgelegen paviljoen van 4 bouwlagen is ruimte voor 32 appartementen. De 32 appartementen in het paviljoen zijn betaalbare huurwoningen voor senioren. Verder komen er 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen middeldure huur-/koop voor middeninkomens en 32 woningen in de dure koopwoningen.
De gemeente wil een ondergrondse parkeergarage onder de woontoren om te voorkomen dat de 108 extra woningen op deze plek tot parkeeroverlast op straat gaan leiden.

Het stedenbouwkundig plan is de eerste stap in het realiseren van de plannen.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina.