ZANDVOORT - Na Joop Berendsen, zijn ook de Zandvoortse wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) opgestapt. Dat hebben ze vandaag in een brief aan de raad bekendgemaakt. Berendsen stapte woensdagavond al op. De Zandvoortse politiek is in een crisis beland na een felle discussie over de nieuwe toegangsweg naar het circuit.


Die nieuwe toegangsweg, vanaf de Boulevard Barnaart naar het circuit, kostte de gemeente zo'n half miljoen euro. De raad ging er, destijds onder hoge druk, mee akkoord dat de weg aangelegd zou worden als calamiteitenroute tijdens de Formule 1-dagen. Onlangs kwamen raadsleden erachter dat het college het circuit ook toestemming heeft gegeven om de weg te gebruiken tijdens maximaal vijftig evenementen per jaar.

Formule 1
PVV, D66, OPZ en GroenLinks willen niet dat de weg voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, omdat het om gemeenschapsgeld gaat. Ze dienden een amendement in, waarin het college werd gedwongen om af te zien van het gebruik van de weg bij andere evenementen dan de Formule 1.

Het college zag dat amendement, wat verplicht uitgevoerd moet worden, als een motie van wantrouwen en wilde er niet aan meewerken. De wethouders dreigden met hun ontslag, wat ze nu dus ook echt gedaan hebben.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven wethouders Bluijs en Verheij waarom ze zijn opgestapt. Lees hier de ontslagbrief:

"In een goede samenwerking is er sprake van het geven van ruimte en vertrouwen. Helaas hebben wij moeten concluderen dat daar, mede door de gebeurtenissen van afgelopen week, in de huidige situatie geen sprake meer van is.

Afgelopen dinsdag hebt u een verklaring van het college ontvangen, waaruit reeds bleek dat er onvoldoende politiek draagvlak was om op deze wijze verder te gaan. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, bieden wij u bij deze ons ontslag als wethouder aan. Wij doen dit met een zwaar gemoed: dat deze situatie in deze toch al moeilijke tijd is ontstaan, betreuren wij ten zeerste.

Hoewel wij ons realiseren dat het college sinds dinsdag demissionair is, zullen wij doen wat wij kunnen om ervoor te zorgen dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Zandvoort hier zo min mogelijk hinder van ervaren. Daarom zullen wij totdat in onze opvolging is voorzien alleen de voor de continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijke werkzaamheden verrichten en zullen wij, vanuit de collegialiteit die u van ons gewend bent, zorgdragen voor een warme overdracht."