ZANDVOORT - De Ouderenpartij Zandvoort heeft woensdagavond bekend gemaakt dat wethouder Joop Berendsen voortaan geen deel meer zal uitmaken van het college. De Zandvoortse politiek is in een crisis beland na een felle discussie over de nieuwe toegangsweg naar het circuit.


In een brief, die door OPZ op Facebook is geplaatst, maakt Berendsen zijn afscheid aan de raad bekend. "De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie zeker niet in het belang is van Zandvoort, de Zandvoortse inwoners en de Zandvoortse ondernemers. Normaal al niet, maar zeker niet in deze Corona crisis tijd."

Crisis door toegangsweg
Zijn aftreden heeft ongetwijfeld te maken met de impasse die is ontstaan tussen een meerderheid van de raad en het college, wat betreft de functie van de nieuwe toegangsweg naar het circuit. Die weg kostte de gemeente zo'n half miljoen euro en werd aangelegd als calamiteitenroute voor de Formule 1. Onlangs kwamen raadsleden erachter dat het college het circuit ook toestemming heeft gegeven om de weg gedurende vijftig andere evenementen per jaar te gaan gebruiken.

Wethouder wacht oordeel raad niet af
Dat laatste was volgens PVV, D66, OPZ en GroenLinks niet de afspraak en zij wilden door middel van een amendement wethouder Ellen Verheij dwingen om af te zien het gebruik van de weg tijdens andere evementen dan de Formule 1. Verheij zag dat als een motie van wantrouwen en dreigde, samen met de andere wethouders, op te stappen.

Dinsdag maakte de burgemeester nog bekend dat de raad moet gaan beslissen of de huidige samenstelling van het college nog door kan gaan. Ook tussen de collegeleden onderling lijkt er verdeeldheid te zijn over de koers die tijdens deze politieke crisis gevaren moet worden. Wethouder Berendsen wacht een oordeel van de raad niet af en trekt nu zijn conclusies.

Hij had ondermeer Verkeer en Sport in zijn portefeuille. Wat dit betekent voor de posities van wethouder Ellen Verheij (VVD, ondermeer Formule 1) en Gert-Jan Bluijs (CDA, ondermeer Volksgezondheid) is nog onduidelijk.