ZANDVOORT - In 2021 keerde de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 klasse na 36 jaar terug naar Zandvoort. Miljoenen mensen wereldwijd keken mee en vriend en vijand waren het al snel met elkaar eens; het evenement was een groot succes. Nu heeft de Breda University of Applied Sciences (BUas) een wetenschappelijk onderzoek afgerond naar de economische, sociale en maatschappelijke impact van het evenement. De positieve resultaten van dit onderzoek zijn op 26 januari op onze site ( www.zandvoort.nl/formule1/ ) gepubliceerd.

Positieve economisch impact
De Dutch Grand Prix heeft geleid tot € 22,3 miljoen aan additionele bestedingen in Zandvoort en € 44,5 miljoen aan additionele bestedingen in de Metropool Regio Amsterdam (inclusief Zandvoort). Additionele bestedingen zijn de totale bestedingen minus de uitgaven die bezoekers dan wel organisatie sowieso zouden doen in die periode, in de regio.

De toegevoegde economische waarde die gecreëerd wordt is respectievelijk € 8,9 miljoen voor Zandvoort en € 23,2 miljoen voor de MRA-regio (inclusief Zandvoort). Deze toegevoegde waarde wordt door de onderzoekers berekend op basis van een percentage van de additionele bestedingen, minus de omzet in kaartverkoop.

De werkgelegenheid die met de bestedingen samenhangt is 244 banen in Zandvoort en 498 banen in de MRA-regio (inclusief Zandvoort).

Opvallend is dat deze cijfers, zelfs met 2/3 van de totale capaciteit als gevolg van de Corona-maatregelen, hoger uitvallen dan de voorspellingen uit het Desicio onderzoek van 2017.

Nog enkele cijfers uit het BUas rapport:
- 126.650 bezoekers (inclusief VIP’s en genodigden) hebben samen 195.000 bezoeken gebracht, gemeten over de drie evenementen dagen van de Dutch Grand Prix (DGP) 2021
- Bezoekers hebben de DGP gemiddeld 1,5 dagen bezocht
- 19% van de bezoekers is afkomstig uit de MRA (waarvan 3% uit Zandvoort, 77% uit de rest van Nederland en 4% uit het buitenland)
- 87% van de bezoekers is additioneel en was dus niet in Zandvoort geweest als het evenement niet had plaatsgevonden
- 26% van alle DGP-bezoekers overnacht in de MRA-regio. Gezamenlijk leidt dit tot € 7,6 miljoen aan overnachtingsbestedingen in de MRA-regio, waarvan € 2,7 miljoen euro in Zandvoort besteed wordt.

Positieve sociaal en maatschappelijke impact
De bewoners, ondernemers en bezoekers zijn zeer positief over hoe zij het evenement beleefd hebben.


Bewoners
82,4% van de bewoners denkt het evenement nog lang te zullen herinneren, 87,2% is onder de indruk geraakt van het evenement, en 88,1% geeft aan genoten te hebben, 88,9% zegt dat het evenement hen positief verrast heeft.

Ondernemers
Ondernemers zijn gevraagd naar een rapportcijfer over de sfeer in het dorp en in hun bedrijf. Ze gaven gemiddeld een 8,7 voor de sfeer in het dorp (waarbij een 10 het meest gegeven cijfer is), en een 8,4 voor de sfeer in het eigen bedrijf tijdens het raceweekend.

Bezoekers
De bezoekers zijn vrij eensgezind over de goede sfeer: 93% is het eens of helemaal eens met de stelling ‘er hangt een goede sfeer in het dorp’. 92% van de bezoekers voelt zich welkom. Ook de bezoekers van het circuit zijn erg tevreden over de sfeer, ze beoordelen dit gemiddeld met een 8,9. In de opmerkingen om nogmaals terug te komen is vaak de sfeer en beleving van het evenement genoemd; bezoekers hebben een memorabele dag uit gehad.
Alle drie doelgroepen zijn unaniem over hun gevoel van veiligheid in Zandvoort en tijdens het evenement. Ze voelden zich veilig; slechts 4% of minder heeft zich onveilig gevoeld. Gemiddeld geven ze het evenement een rapportcijfer 8,3.

Zandvoort goed bereikbaar
Het ambitieuze mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix heeft geresulteerd in boven verwachting positieve cijfers met betrekking tot de duurzaamheidseis. De doelstelling was om in drie jaar een autoloos evenement te zijn, iets wat met minder dan 5% van de bezoekers met de auto naar de eindbestemming komen, al in 2021 grotendeels is behaald. Het evenement bleef, door deze spreiding van de verschillende vervoersmiddelen, heel goed bereikbaar en de in- en uitstroom verliep goed.